Autorský záznam

Provozovatel:

Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH
Am Bahnhof 78, 09477 Jöhstadt

Internet: http://www.pressnitztalbahn.com
E-Mail: forellenhof@pressnitztalbahn.com

Telefon: +49(0)37343 8080-0, Fax: +49(0)37343 8080-9

Provozní ředitel: Kay Kreisel

Veškeré produkty, popisy produktů a produktové fotografie jsou majetkem vlastníka a podléhají autorským právům!

Fotographie: Thomas Poth

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor tohoto webu nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu nebo funkčnost těchto informací. Veškerá odpovědnost za případné škody je vyloučena!
Pokud by toto prohlášení neodpovídalo právnímu stavu, nebude tím obsah a platnost zbývajících podmínek dotčen.
Naše přítomnost na webu byla propojena pouze se stránkami, jejichž obsah považujeme za vážný a právně nezávadný. V souladu s rozsudkem soudu v Hamburku ze dne 12. Května 1998 se však od tohoto obsahu distancujeme. Nemáme žádný vliv na obsah odkazovaných stránek, proto odkazujeme na odpovědnost těchto autorů/ tvůrců webových stránek.