Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen "údaje") v rámci naší online nabídky a webových stránek, funkcí a obsahu s ní spojených, jakož i externích online prezentací, jako například profil na sociálních médiích. (dále jen "online nabídka"). Pokud jde o použité pojmy, jako je "zpracování" nebo "správce", odkazujeme na definice v čl. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Odpovědná osoba

Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH
Am Bahnhof 78, 09477 Jöhstadt

Telefon: +49(0)37343 8080-0, Fax: +49(0)37343 8080-9

E-Mail: forellenhof@pressnitztalbahn.com
Internet: http://www.pressnitztalbahn.com

Vaše práva jako subjektů údajů

Pomocí poskytnutých kontaktních údajů můžete kdykoliv uplatnit následující práva:

 • Informace o Vašich údajích, které ukládáme a zpracováváme
 • opravu nepřesných osobních údajů
 • vymazání Vašich údajů, které jsme uložili
 • omezení zpracování osobních údajů za předpokladu, že nesmí být vymazány z důvodu právních povinností
 • Námitka, proti zpracovávání Vašich údajů přenositelnost údajů za předpokladu, že jste udělili souhlas se zpracováním údajů, nebo jste s námi uzavřeli smlouvu

Pokud jste nám udělili svůj souhlas, můžete ho kdykoliv v budoucnu odvolat

Kdykoliv můžete podat stížnost u příslušného úřadu, který je zodpovědný za dozor. Váš příslušný dozorový úřad závisí na státě a místu Vašeho bydliště, Vaši práci, nebo údajném porušení. Seznam orgánů dohledu (pro veřejný sektor) s příslušnými adresami, je k dispozici na adrese https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Účel zpracování údajů třetí stranou a odpovědným orgánem

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
Vaše údaje nebudou poskytnuté třetí straně pro jiné, než uvedené účely.
Vaše osobní údaje předáme třetí straně pouze tehdy, pokud:

 • Jste k tomu dali výslovný souhlas
 • Zpracování je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy s Vámi
 • Zpracování je nutné pro splnění právní povinnosti
 • Zpracování třetí stranou je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů a není důvod se domnívat, že máte převažující zájem hodný ochrany na ně zveřejnění vašich údajů

Vymazání, resp. blokování údajů

Dodržujeme zásady uchování osobních údajů a vyhýbáme se uchovávání osobních údajů na zbytečně dlouhou dobu. Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nutné k dosažení zde uvedených účelů, nebo jak je stanoveno různými dobami uchování dle zákona. Po ukončení daného účelu, nebo uplynutí dané doby budou údaje rutinně zablokovány, nebo vymazány v souladu zákonných ustanoveních.

Shromažďování informací při návštěvě našich Webových stránek

Při vstupu na webové stránky se automaticky shromažďují obecné informace. Tyto informace (soubory serveru) obsahují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vyvodit žádné závěry o Vaši osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správnou funkčnost obsahu webových stránek, které požadujete a jsou povinné při užívání internetu. Zpracovává se zejména pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení na webové stránky
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek
 • Hodnocení stability a bezpečnosti systému, jakož i pro jiné administrativní účely
 • Zpracování Vašich osobních údajů ja založeno na našem zájmu z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Vaše údaje nejsou používány k vytváření závěrů o Vaši osobě. Příjemce těchto údajů je pouze odpovědný orgán, nebo zpracovatel údajů.

Anonymní informace tohoto druhu mohou být námi použity za účelem statistického vyhodnocování, optimalizace webových stránek a technologie, která za tím stojí.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy odpovídali zákonným požadavkům, nebo při změně našich služeb, např. při zavedení nové služby. Na Vaši příští návštěvu se poté budou vztahovat nové zásady ochrany osobních údajů.

Otázky týkající se ochrany údajů v naší společnosti

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy, nebo jakkoliv jinak.